Govor

U ime Kluba zastupnika MOŽEMO govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić.

Izvolite.