Govor

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Marko Pavić.

Izvolite.