Govor

Prije nego što dam riječ poštovanoj zastupnici Orešković samo bih htio reći predsjednik Sabora je najavio da će nastavak, da će sljedeća točka biti u pola pet. Biti će iz tehničkih razloga u 5 tako da znate unaprijed. Da, pa molim vas recite i kolegama i tako.

Evo a sad će u ime Kluba zastupnica CENTRA, GLAS-a i stranke sa imenom i prezimenom govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković.

Izvolite.