Govor

U ime Kluba zastupnika HNS-a-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, govorit će poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite.