Govor

Gordan Jandroković

Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani kolega Mlinarić. Izvolite.