Govor

Gordan Jandroković

Sada će u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovani kolega Milošević, izvolite.