Govor

Gordan Jandroković

Sada će u ime Kluba zastupnika Možemo! govoriti poštovana kolegica Kekin, izvolite.