Govor

.../Upadica: Šta se smijete?/... Prije predsjednika Vlade. Je li moguće?

.../Upadica: Aha./... A, demokracija ipak, ipak uzima maha. Evo, drago mi je.

Tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kao što smo trebali dobiti prije nekoliko tjedana, ali evo, dobro je, mladi ste pa učite.

Jedan od najvećih problema EU su ilegalne migracije i kršćanska Europa šaptom pada pod naletom ilegalnim migranata. Samo ove godine je 60 640 osoba zatražilo azil u Hrvatskoj, radi se u 99% slučajeva o osobama ispod 30 godina, mladim muškarcima. Danas na putu prema Saboru iz Vukovara na autocesti između Broda i Okučana na zaustavnom traku naletim na 4 migranta i stanem jer mi vrag ne da mira. Dečki 22, 3 godine. Odakle su, kažu iz Turske. Je li u Turskoj rat? Ja, koliko znam, nije. Ušli su na granici sa Srbijom, 200 km dalje oni šetaju zaustavnim trakom. Jesmo li mi sigurna država?

Gdje je MUP? Gdje su nadležne službe? Ja sam nakon toga pozvao policijsku upravu i rekao da se 4 migranta nalaze na zaustavnom traku i šetaju već 150 kilometara autocestom. Netko će ih pokupiti pa će netko završiti u zatvoru. Sad vi meni recite je li to normalno? O kojoj mi sigurnoj Hrvatskoj pričamo? Bez vojske na kritičnim točkama, bez ograda i prema Srbiji i prema BiH nećemo riješiti i smanjiti ovaj problem i ne stoji teza, dijelimo Hrvate u BiH od Hrvata u Hrvatskoj jer Hrvati …

.../Upadica: Hvala./... u BiH idu preko legalnih graničnih prijelaza.