Govor

Da, tražim stanku u ime Kluba nacionalnih manjina da bismo zajedno pokušali zauzeti stav da li je g. Bulj bio u temi ili izvan teme jer nismo uspjeli do sada shvatiti. Nekome misli da je bio u temi, npr. on, a netko misli da je bio izvan teme, ja mislim, svi drugi. Također, želim iskoristiti tu stanku zajedno sa g. Kajtazom, Kajtazijem i gđom. Jeckov da bismo razmišljali o tome koliko će vama biti teško sada i koliko je vama bilo teško do sada i kako ćete se morati mučiti sa stavovima s kojima se ne slažete i sa stavovima za koje ne možete dati prije početka rasprave povredu Poslovnika ili mislite da ne možete dati. Ja želim sretan rad vama, sretan rad gospodi koja su ovdje, a vidim da ima više, rekao bih antropologa nego Indijanaca ovdje i želiti sve najbolje g. Bulju koji je opet tražio povredu Poslovnika, hvala.