• Broj mjesta
  • Prisutnost na glasanjima
  • Br. zastupničkih pitanja i inicijativa
  • Br. podnesenih amandmana
  • Razjedinjenost glasanja
  • Raznolikost vokabulara

X

Popis klubova prema rezultatima analize prisutnosti na glasanjima

Bez rezultata.